Спасибо за участие
в Candy Hoover Partners Conference 2020!